Skip to content Skip to navigation

Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức Hội nghị Đảng viên (lần 2) năm 2023

Sáng ngày 21/12/2023, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM tổ chức Hội nghị Đảng viên lần 2 năm 2023. Tham dự hội nghị có Đ/c Vũ Đức Lung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; Đ/c Nguyễn Hoàng Tú Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; Đ/c Mai Văn Cường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; Đ/c Vũ Văn Điệp - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cùng các đồng chí trong BGH, BCH Đảng bộ và 169 đảng viên, viên chức, đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM tham dự.

Trong hội nghị, PGS.TS. Vũ Đức Lung đã triển khai và quán triệt các văn bản các cấp: Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 27-CT/TU về thực hiện NQ98; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

PGS.TS Vũ Đức Lung phát biểu tại Hội nghị Đảng viên 

Bên cạnh đó, PGS.TS Nguyễn Hoàng Tú Anh đã báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo công tác xây dựng Đảng. Đồng thời đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Tú Anh phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Trường đã tiến hành trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023 gồm:

- 05 tập thể: Chi bộ Khối phòng Ban 1; Chi bộ Khối phòng Ban 2; Chi bộ Khối phòng Ban 3; Chi bộ Khoa Kỹ thuật Máy tính; Chi bộ Sinh viên 1

PGS.TS Vũ Đức Lung trao giấy khen cho 05 tập thể điển hình trong phong trào thi đua

- 05 cá nhân: Đ/c Nguyễn Thị Huỳnh Như - Đảng viên Chi bộ Khối phòng Ban 1; Đ/c Trần Thị Tường Vi - Đảng viên Chi bộ Khối phòng Ban 2; Đ/c Nguyễn Thị Lan Sa - Đảng viên Chi bộ Khối phòng Ban 3; Đ/c Đoàn Duy - Đảng viên Chi bộ Khoa Kỹ thuật Máy tính; Đ/c Nguyễn Nhật Bằng - Bí thư Chi bộ Sinh viên 1

Các cá nhân điển hình trong phong trào thi đua nhận giấy khen

Cùng nhìn lại một số hình ảnh của Hội nghị:

Nguồn: tuyensinh.uit.edu.vn