Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Đảng uỷ trường Đại học Công nghệ Thông tin

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Tin tức & sự kiện

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023 TẠI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Năm 2023 là năm thứ ba Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường. Với việc tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban...