Skip to content Skip to navigation

Liên hệ

Văn phòng Đảng ủy trường Đại học Công nghệ Thông tin

Khu phố 6, P.Linh Trung, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 372 50481

Fax: (028) 372 52148

Email: vpdanguy@uit.edu.vnThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: https://danguy.uit.edu.vn