Skip to content Skip to navigation

HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CHỨC DANH, CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sáng ngày 25/12/2023, Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP. HCM tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị tại trường (chức danh Chủ tịch Hội đồng Trường và các đồng chí trong Ban Giám hiệu). Tham dự hội nghị có 30 cán bộ chủ chốt là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thuộc Trường.

A group of people sitting in a room

Description automatically generated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí Vũ Đức Lung, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì hội nghị đã phát biểu và nhấn mạnh, công tác cán bộ có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại mỗi đơn vị. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường và các Phó Hiệu trưởng Trường nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cán bộ, công chức lãnh đạo trong Trường; Giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí sử dụng, cán bộ.

A group of people around a table

Description automatically generatedTrên cơ sở báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm đã gửi đến từng thành viên ghi phiếu. Hội nghị thống nhất cao với báo cáo của các đồng chí được lấy phiếu và cho rằng trong những năm qua, các đồng chí được lấy phiếu tại hội nghị lần này với vai trò lãnh đạo của đơn vị, các đồng chí luôn có trách nhiệm cao với công việc, các đồng chí đã cùng với Ban Chấp hành đảng bộ, Ban Giám hiệu Trường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến kế hoạch chiến lược phát triển trường giai đoạn 2021-2026; lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025. Tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, viên chức, người lao động luôn ổn định. Cơ sở vật chất ngày càng khang trang, đáp ứng yêu cầu dạy và học; đời sống vật chất, tinh thần của viên chức, người lao động được nâng lên đáng kể. Công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào nề nếp, ổn định, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, trong năm 2020 đảng bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2023, đánh dấu sự kiện chính trị quan trọng, cho thấy sự lớn mạnh của đảng hộ trường, thể hiện bằng việc năm đầu tiên đảng bộ trường được ủy quyền quyền quyết định kết nạp đảng viên, thi hành kỷ luật khai trừ đảng viên.