Skip to content Skip to navigation

CHI BỘ KHỐI PHÒNG BAN 1 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Sáng ngày 20/12/2022, Chi bộ Khối phòng ban 1 thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Mộng Thy, giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Công nghệ Thông tin.