Skip to content Skip to navigation

Giấy triệu tập Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ lần thứ X (2010-2015)

Thành phần:

- Ban Chấp hành Đảng bộ trường, Ban Giám hiệu,

- Bí thư hoặc Phó Bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở,

- Bí thư hoặc Phó Bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở,

- Thành viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy,

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường là đảng viên,